2018 оны 16 дах долоо хоногийн тойм

Монголын хөрөнгийн бирж 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-аасс 04 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 6,758,904,455 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.  Дэлгэрэнгүй...

2018 оны 15 дах долоо хоногийн тойм

Монголын хөрөнгийн бирж 2018 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс 04 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 454,312,736 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дунджаар 90.8 са...

2018 оны 12 дох долоо хоногийн тойм

Монголын хөрөнгийн бирж 2018 оны 03 дугаар сарын 19-нөөс 03 дугаар сарын 23-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 2,533,297,253 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дунджаар 506.6...

2018 оны 11 дэх долоо хоногийн тойм

Монголын хөрөнгийн бирж 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ноос 03 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 6,635,711,682 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дунджаар 1.3 т...

2018 оны 10 дах долоо хоногийн тойм

Монголын хөрөнгийн бирж 2018 оны 03 дугаар сарын 05-наас 03 дугаар сарын 09-ны өдрүүдэд 4 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 1,556,293,958 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дунджаар 389.0...

2018 оны 9 дэх долоо хоногийн тойм

Монголын хөрөнгийн бирж 2018 оны 02 дугаар сарын 26-нөөс 03 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 1,635,201,757 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дунджаар 327.0...

2018 оны 7 дох долоо хоногийн тойм

Монголын хөрөнгийн бирж 2018 оны 2 дугаар сарын 12-ноос 2 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд 4 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 1,004,135,548 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дунджаар 251 сая...

February 19, 2018Дэлгэрэнгүй

2018 оны 6 дах долоо хоногийн тойм

Монголын хөрөнгийн бирж 2018 оны 2 дугаар сарын 05-наас 2 дугаар сарын 9-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 649,527,956 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дунджаар 129.9 сая...

February 19, 2018Дэлгэрэнгүй

2018 оны 5 дах долоо хоногийн тойм

Монголын хөрөнгийн бирж 2018 оны 1 дүгээр сарын 29-оос 2 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 530,500,434 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 49 үнэт цаас арилжаалаг...

February 6, 2018Дэлгэрэнгүй

2018 оны 4 дэх долоо хоногийн тойм

Монголын хөрөнгийн бирж 2018 оны 1 дүгээр сарын 22-оос 1 дүгээр сарын 26-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 5,623,984,571 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 44 үнэт цаас арилжаал...

January 30, 2018Дэлгэрэнгүй
Вэб дизайн & Вэб сайтыг Safesoft Solution LLC хөгжүүлэв.
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.